Signe

.

Psicologia i Logopèdia

Carrer Tiro 6

METRO: L3 /L5 VALL D'HEBRON

B A R C E L O N A

 

Psicologia 

A què podem ajudar?

AL NEN: quan demostra costar-li molt estar atent a l'hora de classe; quan es distreu fàcilment; quan apareixen dificultats en el procés de maduració (dormir sol, alimentació, control d'esfínters, etc.); quan de manera general mostra inhibició davant els altres nens o els adults; quan apareixen tics o comportaments repetitius...

A L’ADOLESCENT: quan deixa de tenir interès pels estudis i el futur en general; quan manifesta sentir-se trist o desanimat, quan continuadament falta al respecte dels pares o els professors; quan li costa molt fer amics o integrar-se en els grups; quan apareixen problemes respecte a l'alimentació; quan viu amb molt malestar la imatge del propi cos...

A L’ ADULT: quan l'angoixa es manifesta sense que hi hagi un motiu aparent; quan es té la sensació de no poder, de cansament, que no es justifica per una malaltia del cos; quan costa concentrar-se i trobar solucions als problemes quotidians; quan es perden les il·lusions sense saber per què.

A LA PARELLA: quan hi ha molta dificultat per establir diàlegs i arribar a acords; quan costa entendre’s en decisions que afecten els fills; quan es creu que la relació de parella pot trencar-se; quan s’ha perdut la confiança envers la parella però es segueix estimant....

Pau Martínez Farrero col·legiat 4921

Logopèdia 

A què podem ajudar?

En els retards de la parla: dislàlies (dificultats en la pronunciació dels diferents sons: /r/, /s/, /z/, /k/, /l/ /d/… i grups consonàntics (dr, tr, cr, pl, bl, cl…).

A En els retards i trastorns del llenguatge: alteracions en la comprensió i la producció del llenguatge (nivells gramatical, lèxic, sintàctic). En les dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura.

En els trastorns de fluïdesa (tartamudejar). A treballar la teràpia miofuncional: hàbits de respiració bucal, alteracions de la masticació, deglució atípica, hàbits bucals inadequats (incorrecta posició de la llengua en repòs, mossegar-se les ungles, fer la pipa…).

M. Jesús Rodríguez, Logopeda, col•legiada 2077

Contacte 

M. Jesús Rodríguez García

Pau Martínez Farrero

  • 93 212 80 23

  • 660 925 808

  • logopedia@signe.cat
  • psicologia@signe.cat