Psicologia

A què podem ajudar?

AL NEN: quan demostra costar-li molt estar atent a l’hora de classe; quan es distreu fàcilment; quan apareixen dificultats en el procés de maduració (dormir sol, alimentació, control d’esfínters, etc.); quan de manera general mostra inhibició davant els altres nens o els adults; quan apareixen tics o comportaments repetitius…

 

A L’ADOLESCENT: quan deixa de tenir interès pels estudis i el futur en general; quan manifesta sentir-se trist o desanimat, quan continuadament falta al respecte dels pares o els professors; quan li costa molt fer amics o integrar-se en els grups; quan apareixen problemes respecte a l’alimentació; quan viu amb molt malestar la imatge del propi cos…

 

A L’ ADULT: quan l’angoixa es manifesta sense que hi hagi un motiu aparent; quan es té la sensació de no poder, de cansament, que no es justifica per una malaltia del cos; quan costa concentrar-se i trobar solucions als problemes quotidians; quan es perden les il·lusions sense saber per què.

 

A LA PARELLA: quan hi ha molta dificultat per establir diàlegs i arribar a acords; quan costa entendre’s en decisions que afecten els fills; quan es creu que la relació de parella pot trencar-se; quan s’ha perdut la confiança envers la parella però es segueix estimant….

Pau Martínez Farrero

col·legiat 4921