En què puc ajudar?

En els retards de la parla: dislàlies (dificultats en la pronunciació dels diferents sons: /r/, /s/, /z/, /k/, /l/ /d/… i grups consonàntics (dr, tr, cr, pl, bl, cl…).

 

A En els retards i trastorns del llenguatge: alteracions en la comprensió i la producció del llenguatge (nivells gramatical, lèxic, sintàctic).

 

En les dificultats en l’aprenentatge de la lectoescriptura.

 

En els trastorns de fluïdesa (tartamudejar). A treballar la teràpia miofuncional: hàbits de respiració bucal, alteracions de la masticació, deglució atípica, hàbits bucals inadequats (incorrecta posició de la llengua en repòs, mossegar-se les ungles, fer la pipa…).

M. Jesús Rodríguez, Logopeda, col•legiada 2077