♦ Trastorn de la parla.

♦ Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TDL).

♦ Trastorns de la fluïdesa (tartamudesa).

♦ Dislèxia.

♦ Disfonia.

♦ Teràpia miofuncional (per corregir l’hàbit de la respiració bucal, les alteracions en la masticació, la deglució atípica, la incorrecta posició de la llengua en repòs). 

♦ Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

♦ Afàsia i disàrtria de persones adultes.